ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


EET / E-TRŽBY

Elektronická evidence tržeb EET / e-tržby


Dne 30.3.2016 byl definitivně přijat zákon o Elektronické evidenci tržeb EET/e-tržby – nový zákon o registračních pokladnách. Jak zákon o EET - Elektronické evidenci tržeb funguje, a co musí většina podnikatelů splnit, aby zákonu vyhověla?


Stručný princip fungování elektronické evidence tržeb EET/ e-tržby


1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě
2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)
4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku (lze i v elektronické podobě)
5. Evidenci tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.Princip EET / e-tržby dle Chorvatského modelu

Jaké údaje se odesílají na úřad a zároveň tisknou na účtence?

• DIČ
• ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
• BKP (KÓD 1 generovaný pokladnou)
• Datum a čas transakce
• Celková částka tržby
• Bezpečnostní kód poplatníka
• Režim EET (běžný/zjednodušený)…
• Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů
• Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery….
… na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele)


Co když dojde k výpadku připojení k internetu?

• Pokud nebude spojení na server finanční správy, je možné po uplynutí mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru finanční správy - KÓD 2)
• Pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data (povinnost odeslat do 48 hodin)
• U Off‐line řešení (zjednodušený režim) pro provozovny bez přístupu k internetu (povinnost odeslat do 5 dnů)
• Povinnost opatřit účtenku zjednodušeným elektronickým podpisemPlánovaný postup zavádění EET / e-tržby

1. fáze – stravovací a ubytovací služby - od 1.prosince 2016
Ubytování
• Většinou krátkodobé ubytování
• Hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, ….
Stravování a pohostinství
• Nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci (ať již jsou konzumována na místě či nikoliv)
• Restaurace, hostince, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering,…

2. fáze – maloobchod a velkoobchod - od 1.3.2017
3. fáze – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi (například svobodná povolání, doprava, zemědělství) - od 1.3.2018
4. fáze - vybraná řemesla a výrobní činnosti - od 1.6.2018


Proč postupně?
• rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému)
• rozložení poptávky po software/zařízení pro povinné subjekty
• postupný náběh zatížení IT systému evidence tržeb


Jaké tržby se budou evidovat pomocí pokladen?

• Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než bankovním převodem, tj. zejména:
• hotovost
• platební karty
• stravenky, poukázky, elektronické peněženky a obdobné prostředky…
I transakce mezi podnikateli (např. dodávka piva pivovarem restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“

Systémové výjimky
• např. nahodilé příjmy, regulované subjekty, obce, příspěvkové organizace, plnění zaměstnancům z kolektivní smlouvy…Důležité informace k zákonu:
Zajištění bezpečnosti koncových zařízení, autentizačních údajů a certifikátů je odpovědností poplatníka!

MTVkZDhlZG